Miškotvarka

Miškotvarka – tai miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę, miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą.

Valstybinių miškų urėdijos vykdomų miškotvarkos darbų tikslas – parengti darnaus ir suderinto su visuomenės ir savininkų reikmėmis, miškų bei aplinkos apsaugos politikos reikalavimais VMU regioninio padalinio miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir gausinimo projektą.

Miškotvarkos uždaviniai – inventorizuoti VMU valdomus miškų miško išteklius, atlikti ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizę ir suprojektuoti ūkines priemones miško ištekliams naudoti, atkurti bei gerinti.

Miškotvarkos darbų rezultatas yra miškų inventorizacijos duomenys ir vidinės miškotvarkos projektas. Pagrindinis miškų inventorizacijos uždavinys parengti duomenis apie Valstybinių miškų urėdijos valdomų miškų miško išteklius, jų našumą bei produktyvumą, funkcinę, erdvinę, amžiaus ir rūšinę struktūras.

Šiuo metu miškų sklypų inventorizacija vykdoma 10 metų periodiškumu. Pagal parengtą planą palaipsniui pereinama prie nepertraukiamos miškų inventorizacijos, atliktų ūkinių priemonių kontrolės ir apskaitos. Šį procesą planuojama užbaigti 2027 metais. Inventorizacijos metu surinktų duomenų pagrindu Valstybinių miškų urėdijos regioniniam padaliniui 10 metų laikotarpiui rengiamas vidinės miškotvarkos projektas.

Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.

Skiriami šie miškotvarkos projektų tipai:

  1. miškų tvarkymo schemos – tai specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, rengiami valstybinių miškų valdytojų bei regionų teritorijoms ir skiriami bendrajai miško žemių naudojimo politikai nustatyti, jų tvarkymo koncepcijai parengti;
  2. vidinės miškotvarkos projektai – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.Vidinės miškotvarkos projektų rengimą, derinimą, tvirtinimą, registravimą, keitimą ir pripažinimą netekusias galios reglamentuoja Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, patvirtintos LR Aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406.Miškų sklypų inventorizacijos darbai ir vidinės miškotvarkos projekto parengimas regioniniam padaliniui užtrunka apie 1,5 metų.

Patvirtinti vidinės miškotvarkos projektai

Pasirinkite metus

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Ignalinos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 87-21-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Nemenčinės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 118-21-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Švenčionėlių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 76-21-V


VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Trakų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. (39.8)-V-449


VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Šalčininkų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. (39.8)-V-448


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Mažeikių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. (39.8)-V-270


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Šilutės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. (39.8) V-280


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Telšių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas


VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Telšių regioninio padalinio dalies (iki 2018 m. sausio 8 d. buvusio Rietavo miškų urėdijos, nuo 2018 m. sausio 8 d. Iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Rietavo regioninio padalinio) administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Anykščių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 11-20-V

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Rokiškio regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 11-20-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Ukmergės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 11-20-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Kuršėnų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 200-20-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Prienų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 346-20-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Telšių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Biržų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 167-19-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Joniškio regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 167-19-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Kuršėnų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-93


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Panevėžio regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 167-19-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Rokiškio regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas Valstybinių miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 167-19-V


VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Mažeikių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Joniškio regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-181

Santrauka

Aiškinamasis raštas

Gamtosauginė dalis

Rekreacinė dalisVĮ VMU patikėjimo teise valdomų Mažeikių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-181

Santrauka

Aiškinamasis raštas

Gamtosauginė dalis

Rekreacinė dalisVĮ VMU patikėjimo teise valdomų Šiaulių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-181

Santrauka

Aiškinamasis raštas

Gamtosauginė dalis

Rekreacinė dalis VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Šilutės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-181

Santrauka

Aiškinamasis raštas

Gamtosauginė dalis

Rekreacinė dalisVĮ VMU patikėjimo teise valdomų Tytuvėnų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-181

Santrauka

Aiškinamasis raštas

Gamtosauginė dalis

Rekreacinė dalis

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Kėdainių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Kuršių Nerijos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Marijampolės regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Šakių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Kretingos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-451

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Rietavo regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-451

VĮ VMU patikėjimo teise valdomų Telšių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-451

2022 metais planuojamų kirsti sklypų sąrašas

Pasirinkite padalinį

Vidinės Miškotvarkos Projektai

2022 04 28

Informacinis pranešimas apie rengiamą VĮ Valstybinių...

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Druskininkų...

2022 04 27

Informacinis pranešimas apie rengiamą VĮ Valstybinių...

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Nemenčinės...

2022 04 20

Informacinis pranešimas apie rengiamą VĮ Valstybinių...

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ukmergės...

Visi projektai

Miškų tvarkymo schemos

2022 01 11

Informacinis pranešimas miško žemės sklypų...

         VĮ Valstybinė miškų urėdija LR Aplinkos ministerijos užsakymu rengia Utenos...

2021 12 10

Kviečiame visuomenę dalyvauti svarstant Utenos...

Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Utenos apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2021 m....

Visos schemos
MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content