Miško apsauga

Viena iš kertinių mūsų veiklos sričių yra miško apsauga. Apibendrintai miškų apsauga vadiname sanitarinę, priešgaisrinę ir apsaugą nuo neteisėtų veiksmų

Priešgaisrinė apsauga

Miškų gaisrai neišvengiami, tačiau skiriame daug dėmesio, kad šią stichiją pažabotume, o jos keliamas rizikas ženkliai sumažintume.

 1. 1

  Stebime

  Miško gaisrų kilimo vietų stebėjimui yra naudojami IQ Fire Watch vaizdo stebėjimo detektoriai bei vaizdo apdorojimo programinė įranga. Taip pat pasitelkiame budėtojų pagalbą stebėjimo bokštuose.

 2. 2

  Gesiname

  Gaisrams kilti pavojingu laikotarpiu sudaromos gaisrų gesintojų komandos, kurios turimomis gaisrų gesinimo priemonėmis (gaisriniai automobiliai, vandens siurbliai, smulkesni gaisrų gesinimo įrankiai) gesina kilusius miško gaisrus.

 3. 3

  Skiriame dėmesio prevencijai

  Įrengiame ir atnaujiname priešgaisrines juostas miškuose, šviečiame ir informuojame visuomenę.

Sanitarinė apsauga

Mūsų darbuotojai nuolat žvalgo miškus, siekdami kuo anksčiau pastebėti susidarančius kenkėjų židinius. Tokius aptikus, imamės priemonių jiems likviduoti ar kenkėjų keliamai žalai mažinti – sanitariniais miško kirtimais iškertama žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos ir labai pažeisti medžiai iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo juose, taip pat spygliuočiai, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai iki pirmųjų lėliukių susiformavimo. Iškirtus šių kenkėjų užpultus medžius, juos šaliname iš miško, naudojamos biocheminės apsaugos priemonės.

Apsauga nuo žvėrių

Kasmet pasodiname apie 30 milijonų medelių. Apsaugoti jaunus medelius nuo žvėrių – vienas svarbiausių miškininkų darbų rudenį. Žvėrims pažeidus medžius, nuskabant ūglius ar nulaupant žievę, medžiai skursta, žūva – į jų stiebus įsiskverbia puviniai ir kitokios ligos, medžiai nebegali sėkmingai konkuruoti su juos stelbiančiomis menkaverčių medžių rūšimis.

Kad nebūtų apgraužti ar kitaip pažeisti, medeliai dažnai yra apsaugomi repelentais. Repelentas – tai medžiaga, kuria apteptos pažeidžiamos jaunų medelių dalys (ūgliai, liemenys) atbaido žvėris savo kvapu bei skoniu: repelento sudėtyje esančios medžiagos padaro medelių žievę ir ūglius žvėrims graužti netinkamus. Repelentai dažniausiai naudojami jaunuose, žemuose spygliuočių želdiniuose. Jie tepami kasmet. Kasmet repelentais aptepama ir kitomis priemonėmis apsaugoma daugiau nei 19 tūkst. ha

Pasodintus medelius miškininkai taip pat apsaugo individualiomis medelių apsaugomis, jomis apgaubdami medelių kamienus. Paūgėjusiam augalui tokia apsauga nebereikalinga, tad ją galima naudoti pakartotinai kitiems medeliams apsaugoti.

Želdinių plotai aptveriami ir tvoromis. Tai gana brangi, tačiau efektyvi apsaugos priemonė didesniems želdinių plotams. Tvoromis aptveriama beveik 7 tūkst. ha miško želdinių plotų.

Apsaugos būdai gali būti derinami tarpusavyje, pvz.: repelentais aptepti medeliai taip pat aptveriami apsaugine tvorele.

Apsauga nuo neteisėtų veiksmų

Siekiame užtikrinti, kad miškuose būtų tvariai ūkininkaujama bei smagu lankytis, todėl VMU darbuotojai vykdo jiems patikėtų miškų, juose pagamintos produkcijos apsaugą nuo neteisėtų veiksmų – neteisėtų medžių kirtimo ir žalojimo, miškų lankymo taisyklių pažeidimo, pagamintos produkcijos vagysčių ir kitokių neteisėtų veiksmų. Vykdome prižiūrimų miškų stebėseną, kartu su teisėsaugos pareigūnais rengiame reidus.

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content