Miško atkūrimas ir įveisimas

Miško atkūrimas ir įveisimas yra neatsiejama mūsų veiklos ir ūkininkavimo miškuose ciklo dalis.

Pagrindinis šios veiklos tikslas yra išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius, taip pat užtikrinti racionalų Lietuvos miško išteklių naudojimą ir didinti medynų produktyvumą. Taikome darnaus ūkininkavimo miškuose principus, atkuriame visus iškirstus miško plotus (apie 8500 ha) bei įveisiame daugiau nei 500 ha naujo miško kasmet. Miškams atkurti ir įveisti reikalingus sodmenis auginame VĮ VMU valdomuose medelynuose.

Miškų įveisimas

Tai viena svarbiausių miškingumo didinimo priemonių. Iš atrinktų ir genetiškai patikimų sėklų, kurios paruošiamos mūsų modernioje aižykloje Dubravoje, kasmet užauginame 45-50 mln. medelių, tinkamų miškams įveisti ir atkurti. Kasmet įveisiame daugiau nei 500 ha naujų miškų.

Miškų atkūrimas

Miškas atkuriamas apželdinant sklypus, kuriuose miškas buvo iškirstas suplanuotais kirtimais arba likviduojant stichinių reiškinių, kenkėjų invazijų ar medžių ligų padarinius. Kasmet atkuriame apie 8 500 ha valstybinių miškų.

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content