Miško priešgaisrinė apsauga

Atšilus orams miesto triukšmą keičiame į poilsį gamtoje, pavėsio ir atokvėpio dažnai ieškome miško poilsiavietėse.

Kad galėtume mėgautis miškais, šiltuoju metu laiku itin svarbu laikytis kelių paprastų priešgaisrinės saugos ir elgesio taisyklių:

  • Važinėkime tvarkingomis transporto priemonėmis
  • Atsakingai atlikime miško ruošos darbus
  • Nemėtykime neužgesintų degtukų, nuorūkų, nepalikime stiklo šukių.
  • Laužus kūrenkime tik tam skirtose vietose, užkurtą laužą nuolatos prižiūrėkime, išvykdami iš miško, užgesinkime jį, užpilant žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti.

Kaip elgtis, pamačius gaisrą?

Užgesinti ugnį ir neleisti jai išplisti į didesnius plotus galima paprasčiausiomis priemonėmis:

  • užplakant liepsną medžių šakomis
  • užtrypiant kojomis
  • užkasant žemėmis
  • užpilant vandeniu

DĖMESIO: visgi, jei matote, kad ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinkite ta kryptimi, iš kur pučia vėjas – nebėkite pavėjui!

Miškų gaisringumo žemėlapis

Sužinokite daugiau

Miško gaisrų skaičius ir plotas

Sužinokite daugiau

Didžiausi 2022 metų miško gaisrai:

Eil. Nr Regioninis padalinys Girininkija Data Gaisravietės plotas, ha Miško nuosavybė
1. Dubravos Vaišvydavos 2022-04-18 9.86 Valstybinė
2. Dubravos Upninkų 2022-04-03 9.26 Privati
3. Telšių Varnių 2022-04-20 3.66 Valstybinė
4. Druskininkų Kabelių 2022-03-26 2.88 Valstybinė

Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių pateiktais preliminariais duomenimis, šiais metais, iki gegužės 16 d., Lietuvos miškuose užregistruota 33 miško gaisrai 39,00 ha plote. Regioninių padalinių priešgaisrinės komandos bei miškų pareigūnai, pagal gautus pranešimus apie kilusius miško gaisrus, buvo išvykę į gaisravietes daugiau nei 95 kartus.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas nr. 05.1.1-AVA-V-004-01-0008 „Priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimas“

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0008 „Priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimas“ finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ lėšomis. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2 076 245,58 EUR. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2021-06-30.

Kiekvienais metais miškai nukenčia nuo biotinių, abiotinių ir antropogeninių veiksnių. Daug žalos miškams padaro gaisrai. 2010-2019 m. laikotarpiu, miško gaisrų skaičius Lietuvoje svyravo nuo 80 iki 280 gaisrų per metus (vidutiniškai apie 180 gaisrų per metus), kurių paveiktas miško plotas vidutiniškai sudarė apie 98 hektarus.

Viena iš problemų, su kuria susiduria priešgaisrinės apsaugos sistemą Lietuvoje prižiūrinčios įstaigos – pasenusi įranga, dėl kurios nėra užtikrinamas efektyvus ir greitas gaisro šaltinio aptikimas bei gaisro užgesinimas, dėl to didėja išdegusio miško plotas. Gaisrų metu sunaikinami vertingi medynai, žoliniai augalai, smulkioji fauna ir flora, pakeičiama dirvožemio struktūra, teršiamas oras, sunaikinami estetinio pobūdžio elementai. Todėl labai svarbus operatyvus ir greitas reagavimas gavus pranešimą apie kilusį gaisrą.

Atsižvelgiant į tai, inicijuotas projektas, pagal kurį atliekamos investicijos į priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimą, siekiant užtikrinti efektyvią priešgaisrinės miško apsaugos sistemą Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė greitai sustabdyti gaisrų plitimą, į kilusius gaisrus bus reaguojama greičiau, todėl bus sumažinamas išdegusio miško plotas, mažiau užteršiama aplinka dėl gaisro metu išsiskiriančio CO2.

Vykdant projektą įsigyti 7 dideli, galintys gabenti ne mažiau kaip 2 m³ vandens priešgaisriniai automobiliai, skirti gesinti plintantiems miško gaisrams. Šie automobiliai turi padidintą pravažumą, kad galėtų iki gaisro vietos privažiuoti ne keliais, o dažnai sunkiai pravažiuojamais gruntais, tokiais kaip smėlis ir užpelkėjusios vietos. Priešgaisrinių automobilių techninės savybės užtikrina patikimą privažiavimą iki gaisravietės, pakankamą vandens kiekio pristatymą, racionalų vandens naudojimą tam, kad besiplečiantys miško gaisrai netaptų nevaldoma stichine nelaime.

Taip pat įgyvendinant šį projektą 2020 metų vasario mėnesį įsigyti 23 lengvieji visureigiai, sukomplektuoti priešgaisriniais moduliais, turinčiais aukšto slėgio siurblius, kurie gali gabenti 0,3 m³ vandens. Šie visureigiai skirti operatyviam miško gaisro židinio vietos aptikimui ir pirminiam gesinimo pradėjimui. Siekiant, kad miško gaisrai kuo mažiau plėstųsi ir būtų kuo greičiau užgesinami, į galimo gaisro paiešką išvykstantys darbuotojai turėtų vežtis pačias efektyviausias gaisrų gesinimo priemones, kurios nemažintų jų mobilumo. Kaip parodė VMU ir kaimyninių šalių miškininkų patirtis, efektyviausia priemonė skubiai reaguoti į kilusį miško gaisrą ir jį nuslopinti iki išsiplėtimo yra visureigis su įrengtu priešgaisriniu moduliu, galintis gabenti 0,3-0,5 m³ vandens.

Įgyvendinus šį projektą bus prisidėta prie Lietuvos miškų ir jų išteklių išsaugojimo ir užtikrinta tinkama miškų apsauga nuo gaisrų išplitimo.

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

This will close in 0 seconds

Skip to content