FSC sertifikavimas

Valstybinius miškus tvarkome tvariai pagal FSC reikalavimus.

Lietuvos valstybiniuose miškuose, kuriuos Valstybinių miškų urėdija valdo patikėjimo teise, ūkininkaujame laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų. Nuo 2004 m. įgyvendinome miškų sertifikavimo programą pagal tarptautinės organizacijos FSC® (FSC-C007388) (Forest Stewardship Council®, toliau FSC) principus. Miškų sertifikavimas yra procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytų standartų visumą. Rodome ilgalaikį FSC principų ir kriterijų laikymąsi miškų tvarkymo vienete bei siekiame susijusios FSC politikos ir standartų įgyvendinimo.

FSC sistema

FSC – tai nepriklausoma tarptautinė miškų ūkio vertinimo ir medienos gaminių kilmės žymėjimo sistema. Ji suteikia vartotojui garantijas, kad siūlomi produktai pagaminti griežtai laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų.

FSC sistema – objektyvus trečiosios šalies vykdomas vertinimo procesas. Sertifikavimas atliekamas siekiant įvertinti ūkininkavimo miškuose kokybę ir užtikrinti, kad vykdoma veikla atitinka nustatytus FSC principus ir kriterijus. Sertifikato turėtojai gali pasinaudoti ekologiniu požiūriu priimtinos, socialiai teisingos ir ekonomiškai perspektyvios veiklos pranašumais parduodant miško produktus kaip sertifikuotus.

FSC principai ir kriterijai yra vertinimo pagrindas, siekiant nustatyti, ar šalies, įmonės, privataus asmens ūkininkavimas miškuose yra tvarus ir subalansuotas. FSC sistema turi savo ženklą. Žymėti šiuo ženklu medieną ar iš jos pagamintą galutinį produktą turi teisę tie gamintojai, kurių ūkinė veikla yra sertifikuota pagal FSC sistemą.

Sertifikavimo pagal FSC sistemą procesą galima suskirstyti į 3 stambias dalis – pirminį įvertinimą, pagrindinį įvertinimą ir kasmetinius patikrinimus.

 1. 1

  Pirminis įvertinimas

  Pirminio įvertinimo metu sertifikuojančios įmonės atstovai, atvažiavę į miškų ūkio įmonę, peržiūri svarbiausius veiklą reguliuojančius dokumentus bei miško ir miškų ūkio rodiklius, pateikia pastabas apie būsimą sertifikavimo procesą. Jeigu pirminio įvertinimo metu pastebimi esminiai neatitikimai FSC principams, o miško valdytojas nesuinteresuotas juos ištaisyti ar ieškoti kompromiso – sertifikavimo procesas nutraukiamas, informacija lieka konfidenciali.

 2. 2

  Pagrindinis įvertinimas

  Jeigu neatitikimų nerandama arba jie nėra esminiai, pradedamas pagrindinio įvertinimo etapas. Jo metu sertifikuojančios organizacijos ekspertas ir keli samdyti vietos ekspertai detaliai išanalizuoja ūkinę veiklą reguliuojančius dokumentus ir situaciją pasirinktuose darbo objektuose bei pateikia išvadas. Išvadose gali būti išvardijami ir trūkumai. Kai pagrindiniai trūkumai ištaisomi, miško savininkui ar įgaliotam asmeniui suteikiamas sertifikatas.

 3. 3

  Kasmetiniai patikrinimai

  FSC sertifikatas galioja penkerius metus. Sertifikuotojas pasilieka teisę atvykti į kasmetinius patikrinimus. Tikrinami pasirinkti objektai. Jeigu pastebimas didelis miškų tvarkymo neatitikimas sertifikavimo standartui, gali būti sustabdytas sertifikato galiojimas.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos padalinių FSC sertifikatai

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content