Miškas prasideda nuo kankorėžio - Valstybinių miškų urėdija
6/6

Miškas prasideda
nuo kankorėžio

Tam, kad mišku galėtume džiaugtis visi, jį reikia prižiūrėti. O tai reiškia kasdienį mūsų darbą – nuo sėklų rinkimo iki šimtamečių miškų priežiūros, visais miško gyvenimo etapais.

Mūsų darbai atkuriamam miško plotui:

 • Nustatome želdavietės ar želvietės plotą
 • Nuleidžiame paviršinį vandenį
 • Pašaliname nepageidaujamus medžius ir krūmus
 • Taikome priemones miško kenkėjams ir grybinėms ligoms naikinti
 • Įrengiame girdyklas miško gyvūnams
 • Sodiname nektaringų ir ornitochorinių augalų grupes
 • Paruošiame dirvą miško želdiniams
 • Parenkame miško želdinių ir žėlinių rūšines sudėtis
 • Sodiname mišką;
 • Įvertiname miško želdinimo darbų kokybę
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

Mūsų darbai jaunuolynui:

 • Apsaugome želdinius ar žėlinius nuo laukinių žvėrių
 • Vertiname jaunuolyno sanitarinę būklę ir sveikatą
 • Iškertame stelbiančius nepagrindinių medžių rūšių medžius bei krūmus
 • Reguliuojame medelyno tankumą
 • Didiname medyno atsparumą aplinkos veiksniams – stipriam vėjui, sniegui ir t.t.
 • Įvertiname jaunuolynų rūšinės sudėties formavimo priemonių pakankamumą
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

Mūsų darbai pusamžiam medynui:

 • Vykdome sudėties formavimo miško kirtimus
 • Formuojame poilsiavimui patrauklius medynus
 • Tvarkome estetinį medynų vaizdą
 • Palaikome optimalų medyno tankumą
 • Likviduojame kenkėjų židinius
 • Atliekame sanitarinę miško priežiūrą
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

Mūsų darbai bręstančiam medynui:

 • Likviduojame kenkėjus ir jų užpultus medžius
 • Vykdome kraštovaizdžio formavimo kirtimus
 • Reguliuojame medžių tarpusavio santykius
 • Pašaliname tikslines rūšis stelbiančius medžius
 • Užtikriname optimalias augimo sąlygas geriausiems medžiams
 • Tęsiame medyno struktūros ir rūšinės sudėties formavimą
 • Pašaliname ligotus medžius
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

Mūsų darbai brandžiam medynui:

 • Vykdome visų rūšių pagrindinius miško kirtimus:
 • Sudarome palankias sąlygas naujiems, našiems, atspariems medynams atkurti
 • Įvertiname tūrio ir rūšinės sudėties pokyčius
 • Atliekame sanitarinę miško priežiūrą
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

Mūsų darbai perbrendusiam medynui:

 • Vykdome visų rūšių pagrindinius miško kirtimus
 • Nustatome perbrendusių medynų plotus
 • Inventorizuojame potencialias kertines miško buveines
 • Atliekame sanitarinę miško priežiūrą
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

Mūsų darbai saugomose Lietuvos miškų teritorijose:

 • Prižiūrime rekreacinius objektus ir Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines
 • Likviduojame kenkėjų židinius
 • Vykdome gamtotvarkos priemones
 • Atliekame specialius biologinės įvairovės palaikymo kirtimus
 • Vykdome atrankinius pagrindinius miško kirtimus miško ekosistemoms išsaugoti ar atkurti
 • Atliekame sanitarinę miško priežiūrą
 • Vykdome priešgaisrinę miško apsaugą

3kartus

daugiau miškų Lietuvoje nei buvo XX a.

3tūkst.

tiek mūsų rūpinasi Lietuvos miškais

60kartų

tiek kartų miškininkas prieina prie medžio, iki kol užaugina jį iki brandos
6/6
MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content