Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė – būtinybė tvarios įmonės veikloje.

Atsakingai bei skaidriai veikiame rinkoje, tausojame aplinką, aktyviai prisidedame prie visuomenės bendruomeniškumui svarbių vertybių skatinimo, rūpinamės darbuotojų savijauta, užtikriname jų lygias teises bei vienodas galimybes darbe, vadovaujamės pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais, kurie įtvirtinti įmonės misijoje gamtai, visuomenei ir darbuotojams.

Siekiant kuo efektyviau informuoti visuomenę apie miškų būklę ir situaciją miškuose, stiprinti bendradarbiavimą, prisidedant prie svarbaus tikslo – miškų priežiūros ir puoselėjimo, organizuojame įvairias socialines akcijas visuomenei, išplečiame miškininkų iniciatyvas pritraukiant į miškus daugiau visuomenės ir pasakojant apie miškininkų vykdomus darbus.

Atsakingas ūkininkavimas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos vienas iš uždavinių – atitikti Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto reikalavimus. Sertifikavimo tikslas – patvirtinti, kad Įmonės miškai tvarkomi ir naudojami laikantis patvirtintų miškų išsaugojimo principų, ir gauti leidimą naudoti tarptautiniu mastu pripažintą atsakingo miškų tvarkymo FSC prekinį ženklą.

Valstybiniai miškai sertifikuoti pagal FSC sistemą pradėti 2001 m. Nuo 2005 m. sertifikuotos visos buvusios 42 urėdijos. Sertifikatai yra išduodami 5 metams, o kasmet vykdomas atitikimo standartams auditas. Dabar visi valstybiniai miškai (kiek daugiau nei 1 mln. ha) Lietuvoje turi FSC miškų valdymo sertifikatus.

Miškų tvarkymas nuo šiukšlių

Kasmet 26 regioniniuose surinkame net 700 tonų įvairių miškuose išmestų didelių gabaritų bei buitinių atliekų. Iš jų net 200 tonų sudaro netinkamos naudoti automobilių padangos, kurių miškuose ypač padaugėja su padangų keitimo sezonu – pavasarį ir rudenį. Tai reikštų, kad maždaug 3000 automobilių savininkų nebereikalingas padangas tiesiog išmeta pamiškėse.

Todėl tam, kad išlaikytume gražius miškus, jų nepaverčiant sąvartynais, nuolat renkame ir iš miškų išvežame didžiulius kiekius atliekų. Statybinės atliekos, automobilių detalės, padangų krūvos miškuose ne tik atrodo neestetiškai, bet ir stipriai teršia gamtą. Miškuose padangų daugiausia randama jų keitimo sezonu – pavasarį ir rudenį. Čia paliktos padangos dūla ir išskiria žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas, sunkiuosius metalus. Karštymečiu kyla ir nemenkas gaisro pavojus, kurio metu deganti guma išleidžia itin toksiškus dūmus. Tokie gaisrai yra sunkiai gesinami ir gali užsitęsti net kelias savaites. Padangos natūralioje gamtoje irsta 120 metų.

Miškininkai primena, kad yra keli paprasti būdai atsikratyti senų padangų:

  • padangas atiduoti padangų pardavėjams. Jeigu padangų yra atiduodama tiek pat, kiek perkama, ir jos skirtos to paties tipo transporto priemonei, visi pardavėjai privalo nemokamai iš vairuotojo paimti senas padangas.
  • padangas atiduoti automobilių remonto įmonėse – keičiant ten padangas, senosios turi būti priimamos nemokamai.
  • senas nenaudojamas padangas, iki penkių vienetų, taip pat galima nugabenti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Aplinkosauga

Aplinkosauga yra svarbi mūsų veikloje – būdami didžiausiu miškų valdytoju šalyje, esame atsakingi tiek už tvarų mums patikėtų miškų naudojimą, tiek už miškuose esančių vertybių išsaugojimą. Ši atsakomybė atsispindi įmonės vizijoje, misijoje ir vertybėse. Planuodami ūkinę veiklą patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miškuose, miškotvarkos darbų metu nustatome miškų būklę bei parengiame darnų su visuomenės ir įmonės reikmėmis, miškų bei aplinkosaugos politikos reikalavimais suderintą miško išteklių naudojimo projektą. Vykdydami kompleksinę miškų ūkio veiklą vadovaujamės vidinės miškotvarkos projekto sprendiniais bei kitais teisės aktais/politikomis, reglamentuojančiais biologinės įvairovės išsaugojimą ir aplinkosaugą.

Miškų ūkio sektorius yra priskiriamas prie sektorių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimu. Miškai yra svarbūs CO2 absorbcijai iš atmosferos ir jo kaupimui, biologinės įvairovės išsaugojimui, todėl miškininkystės veikla vykdoma atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos. Atsižvelgiant į ES 2018 m. pritartą reglamentą dėl Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorius (ŽNŽNKMS) įtraukimo į išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas, VĮ VMU vykdo naujų miškų įveisimo darbus bei kitas veiklas, gerinančias miškų, pievų ir pelkių tvarkymą.

Klimato kaitos mažinimas

Siekiame didinti gamtotvarkos veiklos apimtis, intensyviau vykdant klimato kaitos neigiamo poveikio prevenciją. Sausintose pelkėse mineralizuojantis durpėms, išsiskiria anglies dvideginis, todėl tvarkant pažeistas pelkes atkuriamos ne tik natūralios buveinės pelkės augalams ir gyvūnams, bet ir mažinamas anglies dvideginio išsiskyrimas. Siekiant klimato kaitos mažinimo VĮ VMU vykdė pelkių tvarkymą 690 ha plote.

Ekosistemų apsauga ir biologinės įvairovės palaikymas

Siekiame aktyviai užtikrinti miško rūšių ir buveinių išsaugojimą bei plačiau taikyti gamtotvarkines priemones miškų, pelkių ir pievų apsaugai. Gamtotvarkos priemonės – tai aktyvūs veiksmai, skirti palaikyti ar atkurti saugomų rūšių buveines ar kitas saugomas natūralias buveines. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai skirti miškuose augančių uogienojų ir vaistinių augalų apšvietimo sąlygų reguliavimui, saugomų rūšių ir (arba) Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių ir jų buveinių sąlygų pagerinimui, Europos bendrijos svarbos buveinių atkūrimui arba joms būdingos miško struktūros palaikymui, medžiojamųjų gyvūnų mitybos sąlygų pagerinimui, vandens telkinių pakrančių apaugimo reguliavimui, pelkių, smėlynų ir kitų plotų saugojimui nuo apaugimo sumedėjusia augalija ir kitoms gamtotvarkos priemonėms, numatytoms gamtotvarkos, saugomų teritorijų tvarkymo, saugomų rūšių apsaugos, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose, projektuose ar medžioklėtvarkos projektuose ir integruotoms į vidinės miškotvarkos projektus.

Ekosistemų apsaugai ir bioįvairovės palaikymui miškuose atlikome gamtotvarkos darbus: bioįvairovės palaikymo kirtimų – 232,3 ha; atvirų buveinių palaikymui miškuose: pelkių – 406 ha., pievų ir kitų beveiknių – 1145,6 ha, įrengė 95 dirbtines veisimosi vietas saugomoms rūšims. 2020 m. VĮ VMU vykdė biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, pievų natūralių buveinių šienavimo, pelkių sumedėjusios augmenijos šalinimo darbus 1783,9 ha plote.

Jaunųjų miško bičiulių veiklos atnaujinimas

Darbas su jaunaisiais miško bičiuliais visuomet buvo neatsiejama miškininkų darbo dalis – urėdijos miškininkai daugelį metų globoja moksleivius, kuriuos vienija meilė gamtai, kuriems įdomi miškininko profesija ir ugdė sąmoningą bei smalsią miško mylėtojų kartą. Pasakojame jauniesiems miško bičiuliams apie miškus, organizuojame renginius, stovyklas, žygius, paskaitas bei konkursus.

MŪSŲ PARTNERIAI
LR aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Vytauto Didžiojo Universitetas
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Skip to content